Zvestujeme cirkev evanjelia


6.-8. apríl 2017, Hotel SATEL*** Poprad


Povedz mi, s kým sa priatelíš a ja ti poviem, kto si.

Myslím, že to platí o všetkých nás všeobecne, ale aj o ľuďoch v cirkvi, dokonca aj o Ježišovi samotnom. Keď ľudia okolo nás hovoria: „Kristus áno, ale cirkev nie!“  tak to môže jednoducho znamenať, že cirkev nie je komunitou kristovcov, tj. ľudí, ktorí sa priatelia s Kristom. Výhovorka: „Nepozerajte na nás – pozerajte na Krista,“ proste nefunguje. Štatistiky klesajúcej návštevnosti kostolov svedčia o tom, že títo ľudia sa najprv pozrú na nás a potom sa rozhodnú nezaoberať sa ani Ježišom Kristom. Je teda zrejmé, že na cirkvi záleží – v dobrom či v zlom.


Sme presvedčení, že existujú dva kľúčové princípy, ktoré by mali formovať fungovanie cirkvi: evanjelium a komunita. Všetci kresťania sú povolaní k dvojitej vernosti: (1) vernosti základnému obsahu evanjelia a (2) vernosti komunite veriacich. Či už hovoríme o evanjelizácii, sociálnej práci, pastoračnej starostlivosti, apologetike, učeníctve alebo vyučovaní, náplňou všetkých týchto činností je kresťanské evanjelium a kontextom je kresťanská komunita. To, čo robíme, je vždy definované evanjeliom, a kontextom je stále naša príslušnosť k cirkvi. Naša identita kresťanov je definovaná evanjeliom a komunitou. Kristova cirkev musí preto mať v centre evanjelium, ktoré ohlasuje a robí to v komunite konkrétnych kresťanov, ktorí si navzájom pomáhajú Krista dôkladnejšie poznať, vrúcnejšie milovať a vernejšie poslúchať.

Starostlivá aplikácia týchto princípov môže priniesť zásadné zmeny v tom, ako žijeme ako cirkev.  Veď teológia, na ktorej naozaj záleží, nie je teológia, ktorú vyznávame, ale ktorú praktizujeme.


Ak ste o tom presvedčení, tak príďte a dajte sa Božím zámerom nadchnúť!

Ak tomto pochybujete, tak príďte a dajte sa povzbudiť!

Ak chcete komunity evanjelia šíriť, tak príďte a dajte sa poveriť!


Pozývame kazateľov, farárov, laických kazateľov, zakladateľov zborov, katechétov, vedúcich mládeže, biblických skupín, misijných a evanjelizačných pracovníkov, mužov aj ženy zo všetkých kresťanských denominácií na 9. konferenciu, lebo ešte

máme čo zvestovať – cirkev evanjelia!